Trung tâm Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức – Bến Tre

243A ĐL Đồng Khởi, Phú Tân, TP. Bến Tre (Kế bên Bảo hiểm Bảo Việt)