Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức – Tây Đô

11 Block 3, Quới Sơn, H. Châu Thành, Bến Tre