Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức – Tân Phong

117/5 Tân Phong, Thạnh Phú,Thành Phố Bến Tre