Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức – Lộc Thuận

Ấp 8, Xã Lộc Thuận, H. Bình Đại,Thành Phố Bến Tre