Nha Khoa Sài Gòn Tâm Đức – Bến Tre

581A Đồng Khởi, Phú Khương, TP. Bến Tre (cạnh chùa Pháp Tam)