Đài TH Bến Tre phát sóng trực tiếp Lễ Ra Mắt Văn Phòng Cho & Nhận

          Hệ thống Nha khoa Sài Gòn Tâm Đức_ chi nhánh Nha khoa Tây Đô đồng hành cùng Văn Phòng Cho & Nhận được sự quan tâm của truyền thông tại tỉnh nhà. Hệ thống nha khoa rất vinh dự khi nhận được sự quan tâm đó.